POWN          POGON
,
Polska Organizacja Wojskowo-Niepodleglosciowa POGON
,
/
,
wwb_img8
Copyright © 1998 by "POWN POGON"  ·  All Rights reserved
Photo Album
gen.dyw. Zygmunt Czarnecki gen.broni. Mieczyslaw Wariwoda gen.dyw.Leszek Kozak
pplk. "Sten" mjr. Iwona Cichalewska bp.gen.bryg.Adam Dyczkowski
ks.pplk.Aleksander Baca ks.plk.Tomasz Raczkowski ks.pplk.Czeslaw Przech
ks.pplk. Leon Kusmierczyk ks.kmdr.Janusz Bak ks.kmdr. Andrzej Stawarz
ks.mjr. Stanislaw Garncarz ks.mjr. Slawomir Feliks Jakubiec ks.kpt.Lucjan Pankowski
hm. kpt.dr.med.Maria Hrebowska mjr. Zbigniew Gruner mjr.inz.Jerzy Grabus
mjr.Kazimierz Kwec por.Ryszard Kusmierz por.Karol Wolk-Karaszewski
gen.dyw. Zygmunt Czarnecki
Komendant Glowny
P.O.W.N. "POGON"
1949-1985
gen.broni Mieczyslaw Wariwoda
Komendant Glowny
P.O.W.N. "POGON"
1985 - 2007
Leszek Kozak
Komendant Glowny
P.O.W.N. "POGON"
2007 - 2015
Ks. pplk. Léon Kusmierczyk
POWN POGON
pplk. "Sten"
Naczelnik Obszaru
P.O.W.N. "POGON"
Ameryki Polnocnej i Kanady
mjr. Iwona Cichalewska
Naczelnik Obszaru
P.O.W.N. "POGON" Francja
w w w . p o w n - p o g o n . o r g
photo.
Kevin King, England-London
1c2b9740
2165cde0
3ff863c0
Ks. pplk. Czeslaw Przech
POWN POGON
Ks. plk. Tomasz Raczkowski
POWN POGON
Ks. pplk. Aleksander Baca
POWN POGON
- odszedl na wieczna warte
w grudniu 2012
bp.gen.bryg. Adam Dyczkowski
POWN POGON
Ks. pplk. Lucjan Pankowski
POWN POGON
kpt. Dr.med Maria Hrebowska - hm
POWN POGON
Ks.kmdr. Andrzej Stawarz
POWN POGON
Ks. kmdr.Janusz Bak
POWN POGON
Ks. mjr. Stanislaw Garncarz
POWN POGON
mjr. Zbigniew Gruner
POWN POGON
mjr.inz. Jerzy Grabus
POWN POGON
mjr. Kazimierz Kwec
POWN POGON
Por. Ryszard Kusmierz
POWN POGON
Por. Karol Wolk-Karaszewski
POWN POGON
Ks. mjr. Slawomir Feliks Jakubiec
POWN POGON
Album
Strona Glowna
Wiadomosci
Hymn Narodowy i Rota
Nasz Kontakt
Linki
Ksiega Gosci
Nekrologi